Reform Society växer strategiskt och digitalt

Reform Society fortsätter sin snabba tillväxt. Intäkterna ökade med 20 procent under räkenskapsåret 2018/19 samtidigt som resultatet hamnade på sju procent eller 5,5 miljoner kronor. Hälften av vinsten återinvesteras i bland annat teknikutveckling för att bli mer konkurrenskraftiga i Sverige och vid en fortsatt expansion utomlands.

– Det var ännu ett starkt år för oss på Reform Society. Vår affärsstrategi ger utdelning i både tillväxt och stabil lönsamhet. Men den som står still dör. Så vi fortsätter återinvestera en stor del av vår vinst i bland annat flera nyckelrekryteringar, teknik och nyetableringar i norra Europa, säger Birgitta Pagot vd för Reform Society.

Under räkenskapsåret 2018/2019 ökade Reform Society sina intäkter med 20 procent till 78,9 miljoner kronor jämfört med motsvarade period året innan. Omsättningen ökade till drygt 90,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 5,5 miljoner kronor.

Framgångar har kommit inom samtliga affärsområden: hälsa, samhällsbyggnad, organisationer och bland offentliga aktörer. Det har resulterat i många nya kunder och uppdrag som till exempel Systembolaget, Cancerfonden, Radiohjälpen, Castellum och genterapiföretaget AveXis. Alla affärsområden har också stärkts genom framgångsrika rekryteringar där strategi- och branschkunnandet paras ihop på med digital kompetens och kampanjkunnande.

– Vi ska fortsätta växa och samtidigt utveckla ett starkt strategiskt och digitalt erbjudande till våra kundgrupper. Därför återinvesterar vi årligen mer än hälften av företagets vinst i innovation och utveckling av produkter och tjänster, säger Birgitta Pagot.

Satsningen på digital public affairs har fått ett mycket positivt mottagande hos kunderna. I denna satsning ingår utveckling av en helt egen digital engagemangsplattform som nu går på export i Europa.

– Alla vet att snabbhet och tajming är avgörande i engagemangsdrivna kampanjer. Med teknikplattformen hjälper vi våra kunder att vara snabba, flexibla och kraftfulla. Plattformen som kallas ”Elefanten” går just nu på export till europeiska organisationer och företag. Vi ska fortsätta att utveckla den tillsammans med våra kunder, säger Birgitta Pagot.

Intresset för Reform Societys erbjudande inom digital strategi, engagemangsdrivna kampanjer och distribution är stort, inte bara i Sverige, utan också i flera europeiska länder. Reform Society har som mål att fortsätta växa i Norden. Sedan tidigare finns ett dotterbolag i Danmark och sommaren 2019 startades Pressure i Norge tillsammans med strategisbyrån Kruse Larsen. Nu planerar Reform Society att expandera i fler europeiska länder, bland annat undersöks möjligheten att starta digitala kampanjbyråer i både Amsterdam och Bryssel.

Nyckeltal (Mkr) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
Omsättning 90,6 87,3 76,1 58,9
Byråintäkt 78,8 65,9 47,9 41,4
Rörelseresultat 5,5 5,2 2,8 3,7
Vinstmarginal (%) 7 8 6 9

 

Om Reform Society
Reform Society är en federation av specialistbyråer inom kommunikation. Syftet med federationen är att erbjuda våra kunder både helhetslösningar och spetserbjudanden inom strategi, public affairs, engagemangsdriven kampanj, digitala strategier, datadriven analys, teknikutveckling och medieköp. Totalt jobbar nästan 80 konsulter inom Reform Society som har kollektivavtal. Byråerna som ingår i federationen är Reformklubben, Re-Think, Reform Experience, Moments, Relevance, Reform Act, Difference samt Reform Act Danmark och Pressure i Norge.