Organisation

Vi kan organisationer. Och medlemmar.

En organisations förmåga att möta medlemmarnas ökade krav är avgörande för dess framtid. Många organisationer kämpar idag med sviktande medlemssiffror och att nå ut i ett landskap som snurrar allt snabbare. Vi arbetar alltid nära kunden för att skapa förändring – såväl i organisationen som i samhället. Alltid med medlemmen i fokus. Det kan handla om tjänster inom alltifrån public affairs, opinionsbildning och reputation management till medlemsdialog eller krishantering och medierelationer. Men även exempelvis medlemsrekrytering, medlemsresor, membership experience (MX) och en djup kunskap om hur man driver en fråga brett med hjälp av sina medlemmar – en kunskap som är efterfrågad även utanför Sverige då vi drivit flera internationella kampanjer och har uppdrag i flera europeiska länder. Flera av våra rådgivare har en bakgrund inom  organisationer och folkrörelser med en djup förståelse för de politiska processer som en organisation styrs av. Kunden arbetar alltid med ett team som tror på just deras fråga. Vi är övertygade om att ett starkt engagemang ger bäst resultat för både oss och våra kunder. Med alla våra byråer inom Reform Society är vi en fullservicebyrå för organisationer.

Läs mer om våra affärsområden Hälsa och Samhällsbyggnad.