NU LANSERAS NORTHCOM

Norden får en ny nordisk byrå med fokus på samnordiska affärer. Tre av regionens mest framgångsrika byråer inom Public Affairs går ihop och bildar NorthCom. De tre grundarna är svenska Reform Society, danska Oxymoron och norska Kruse Larsen. ”NorthCom är den enda byrån som har ett nordiskt erbjudande i gränslandet där politik möter digital kommunikation” säger Birgitta Pagot, vd Reform Society.

Kundernas behov av sakkunskap om andra nordiska länders politiska system och samhällsutveckling har drivit fram starten på detta nya nätverk. NorthCom ska vara ”the new hub for Nordic political and digital expertise to help society progress”.
Visionen är att “together, we develop the Nordic society”.

”Våra kunder efterfrågar både politiskt kunnande och möjligheter till nordiska samarbeten.  Detta är särskilt viktigt i en tid då det nordiska samarbetet har utmanats på grund av skilda Coronastrategier och svårighet med rörlighet mellan länderna. Våra kunder blir allt mer nordiska och då måste vi också vara det. Det här är ett steg som vi velat ta länge. Nu har vi hittat kollegor som vill ta steget med oss”, säger Cecilia Ungerstedt, ansvarig NorthCom Hälsa.

I varje land finns, utöver de grundande byråerna, även lokala kampanjbyråer som arbetar med engagemangsdrivna kampanjer och digital Public Affairs. Svenska Reform Act har inspirerat till att norska Pressure startades 2019 och nu finns även danska Roxy sedan september 2020. Här finns redan flertalet aktiva kundsamarbeten med nordiska team.

”Vi började med att starta kampanjbyråer tillsammans. Dessa byråer fungerar väldigt bra. Vi insåg snabbt att vi har samsyn på hur man ska bedriva framgångsrika byråer. Då tänkte vi att detta borde fungera på mer än bara kampanjer”, säger Kresten Schultz Jørgensen, vd Oxymoron.

NorthCom kommer inledningsvis att fokusera på tre affärsområden; kampanj, hållbarhet och läkemedel & hälsa. Varje affärsområde har en ansvarig chef som ska koordinera och driva den nordiska affären. Reform Societys tidigare hälsochef Cecilia Ungerstedt tar klivet upp och ansvarar för den nordiska hälsoaffären och Jacob Åström, Creative director för Roxy, blir chef för det nordiska kampanjteamet. Chef för hållbarhetsteamet ska utses inom kort.

”Vi vill dra nytta av varandras kunskaper om respektive lands politiska landskap samt de olika byråernas resurser. Genom att bilda NorthCom har vi tillgång till de specialistkunskaper som finns hos de andra byråerna. Politik är lokalt men tech och kreativitet ser inga gränser”, säger Jacob Åström.

NorthCom samlar cirka 110 medarbetare inom Norden. NorthComs styrelse kommer bestå av representanter från varje land. Ordförandeskapet skiftas årligen mellan länderna. Första ordförande blir Jan-Erik Larsen, vd på Kruse Larsen.

För mer kontakt:
Birgitta Pagot, vd Reform Society, mobil 070-422 27 11
Cecilia Ungerstedt, ansvarig NorthCom Hälsa, mobil 072-742 75 35
Oskar Stenström, kommunikationschef Reform Society, mobil 072-243 29 60

Läs mer på NorthComs hemsida: https://www.we-are-north.com/