Hälsa

Vård och hälsa ska utgå från behovet.

Synen på vad som är vård och hälsa är i förändring, och framförallt hur och vem som säkerställer medborgarnas vård och hälsa. Nya aktörer utmanar etablerade sanningar och arbetssätt. Men trots förändringar på marknaden kommer behovet fortsätta utgå från patienten. Patientmakt är mer aktuellt än någonsin och en kraft som vi alltid utgår ifrån. I kombination med en solid grund i datadriven analys som underlag för debatt och alliansbyggen kan vi formera våra uppdragsgivares kommunikation utifrån såväl behov som fakta. Det är två grundläggande faktorer för framgångsrikt påverkansarbete mot beslutsfattare på alla nivåer. I vårt team finns en gedigen branschkompetens med erfarna konsulter med bakgrund från patientföreningar, vårdpolitik på såväl regional som nationell nivå, myndighetsvärlden, medicinsk forskning och journalistik. Med alla våra byråer inom Reform Society är vi en fullservicebyrå för kunder inom vård och hälsa som levererar tjänster inom bland annat public affairs, opinionsbildning, organisations- och affärsutveckling, strategier för market access och varumärkesbyggnad, medierelationer och krishantering.

Läs mer om våra affärsområden Organisation och Samhällsbyggnad.