Det är vi som är Reform Society

Reform Society är 68 stycken strateger, kreatörer, utvecklare, analytiker, designers och musiker – bland andra – som går till jobbet varje dag för att sprida mer makt till fler.

Amelie Lind
Reformklubben

Konsult Organisationer

amelie.lind@reformklubben.com

+46 73 904 32 34

Anette Törnqvist
Reformklubben

Konsult Samhällsbyggnad

anette.tornqvist@reformklubben.com

+46 70 207 96 79

Anna-Carin Windahl
Reformklubben

Head of Agency Reformklubben

annacarin.windahl@reformklubben.com

+46 73 532 10 96

Anna Erhardt
Reformklubben

Konsult Organisationer

anna.erhardt@reformklubben.com

+46 73 390 76 98

Anna Wickman
Reformklubben

Konsult Organisationer

anna.wickman@reformklubben.com

+46 70 608 79 81

Anne Carlsson
Reformklubben

Konsult Hälsa

anne.carlsson@reformklubben.com

+ 46 70 522 25 65

Cecilia Ungerstedt
Reformklubben

Affärsområdeschef Hälsa

cecilia.ungerstedt@reformklubben.com

+ 46 72 742 75 35

Christina Karlsson
Reformklubben

Konsult Hälsa

christina.karlsson@reformklubben.se

+46 70 826 72 83

Cia Zingmark
Reformklubben

Konsult Hälsa

cia.zingmark@reformklubben.com

+ 46 70 916 06 70

Fredrik Runsiö
Reformklubben

Konsult Organisationer

fredrik.runsio@reformklubben.com

+ 46 70 629 03 36

Fredrik Wittbjer
Reformklubben

Konsult Samhällsbyggnad

fredrik.wittbjer@reformklubben.com

+46 73 208 99 72

Gina Bayoumi
Reformklubben

Konsult Organisationer

gina.bayoumi@reformklubben.com

+ 46 70 204 78 13

Göran Hägglund
Reformklubben

Konsult Hälsa

+46 72 077 35 98

Ihsan Kellecioglu
Reformklubben

Konsult Organisationer

ihsan.kellecioglu@reformklubben.com

+46 70 405 40 38

Johan Skylling
Reformklubben

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

johan.skylling@reformklubben.com

+46 70 725 89 86

Karolina Schubert
Reformklubben

Projektledare Hälsa

karolina.schubert@reformklubben.com

+ 46 73 370 80 20

Mats Eriksson
Reformklubben

Konsult Hälsa

mats.eriksson@reformklubben.com

+46 70 595 60 85

Neval Bilici
Reformklubben

Affärsområdeschef Organisationer

neval.bilici@reformklubben.com

+46 73 647 92 99

Oskar Stenström
Reform SocietyReformklubben

Konsult/Kommunikationschef

oskar.stenstrom@reformklubben.com

+ 46 72 243 29 60

Sara Kvarnström
Reformklubben

Konsult Organisationer

sara.kvarnstrom@reformklubben.com

+ 46 70-851 52 22

Sven Elander
Reformklubben

Konsult Samhällsbyggnad

sven.elander@reformklubben.com

+46 70 089 30 83

Teodor Fridén
Reformklubben

Student Associate

teodor.friden@reformklubben.com

+46 70 650 94 08

Thomas Olingsberg
Reformklubben

Copywriter

thomas.olingsberg@reformklubben.com

+ 46 70 629 98 57

Tilda Mobärg
Reformklubben

Konsult Hälsa

tilda.mobarg@reformsociety.se

(tjänstledig)