Det är vi som är Reform Society

Reform Society är 68 stycken strateger, kreatörer, utvecklare, analytiker, designers och musiker – bland andra – som går till jobbet varje dag för att sprida mer makt till fler.

Birgitta Pagot
Reform ExperienceReform Society

VD Reform Society / t.f. Head of Agency Reform Experience

birgitta.pagot@reformsociety.se

+ 46 70 422 27 11

Diana Steppat
Reform Society

Office Manager

diana.steppat@reformsociety.se

+46 70 866 28 54

Josephine Moghim Khah
Reform Society

Marknadskommunikatör / Dataskyddsombud

josephine.moghim@reformsociety.se

dataskydd@reformsociety.se

+46 73 534 78 97

Leila Lundström
Reform Society

Ekonomiassistent

+46 70 389 01 76

Maija Dackefjord
Reform Society

Finance

maija.dackefjord@reformklubben.com

+ 46 70 822 02 00

Maria Liem
Reform Society

CFO

maria.liem@reformklubben.com

+ 46 70 783 33 46

Michael Johansson
Reform Society

Finance

michael.johansson@reformsociety.se

+46 72 396 57 02

Oskar Stenström
Reform SocietyReformklubben

Konsult/Kommunikationschef

oskar.stenstrom@reformklubben.com

+ 46 72 243 29 60

Yara Anttila
Reform Society

HR Director

yara.anttila@reformact.se

+46 73 983 07 80